Pelabur WALLED INVEST dapat menjual sekuriti ke pasaran ke dua pada bila-bila masa yang diinginkan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan sijil yang dimiliki


Melalui dana WALLED INVEST yang dilaburkan, siapa pun boleh membantu membiayai anggaran negara, memperluas portfolio pelaburan, dan menjamin tertib pengurusan & pengelolaan Barang Milik Negara & Persendirian (Awam)


Risiko dalam WALLED INVEST juga tidak boleh untuk dimanipulasi kerana keuntungan dan kerugian dalam WALLED INVEST bergantung kepada aset nyata yang nilainya dapat dibuktikan

TENTANG KAMI

WALLED INVEST adalah merupakan satu nama pada sijil dan perniagaan kewangan antarabangsa. ia berdaftar di Malaysia sebagai suatu kewangan alternatif untuk para pelabur dan pemain kewangan. WALLED INVEST juga boleh didefinisikan sebagai sijil bernilai dengan sebahagian atau keseluruhan dari pemilikan harta dalam mendapatkan hasil dan jasa dalam kepemilikan aset ataupun WALLED INVEST adalah sijil yang berharga yang sangat sesuai dengan pasaran digital semasa. Permintaan terhadap WALLED INVEST semakin memberangsangkan kerana ianya telah berkembang dengan begitu pesat dan menjadi antara peluang pelaburan yang menawarkan risiko yang rendah, semuanya online dan digital, pendapatan yang tetap serta menguntungkan.

WALLED INVEST juga boleh dikenali dengan nama Pasaran Modal Kewangan dan terdapat persamaan antara WALLED INVEST dengan bon konvesional seperti mempunyai tempoh matang dan boleh dijual beli pada harga hasil.

SIMPANAN PURATA UNTUNG (%) SETIAP BULAN UNTUNG KESELURUHAN
6,0003%1808,160
10,0003%30013,600
50,0003%1,50068,000
100,0003%3,000136,000
200,0003%6,000272,000

*Maksima % tahun 2015-2018

Sijil Simpanan Digital

  • Simpanan Minima 12 Bulan
  • Minima Simpanan Digital WALLED INVEST adalah RM6,000
  • Perkongsian keuntungan boleh dikeluarkan setiap bulan
  • Keuntungan Simpanan Dikira Setiap 30 hari - boleh dikeluarkan terus ke akaun bank
  • Pengeluaran Wang Pada Bila-bila masa melalui sistem perbankan online

Contoh: 6000, 8000. Min 6000

JUMLAH SIMPANAN RM PURATA UNTUNG BULANAN (RM) JUMLAH SIMPANAN TAHUNAN (RM)


Simpanan matawang Digital  • Minima pembelian : 1 Matawang Digital
  • Anggaran 1 Matawang Digital = RM40,000
  • Pembelian di www.remitano.com/btc/my
.

Contoh: 1, 2, 4

JUMLAH MATAWANG DIGITAL NILAI SEMASA (RM) PURATA UNTUNG BULANAN (RM)

Dapatkan INFO percuma

F.A.QAnda akan mempunyai sistem perbankan online setelah membuka akaun. Di situ, boleh melakukan pengeluaran dan melihat dividen anda pada bila-bila masa.

Minima RM6000 dan ke atas, mengikut perancangan kewangan pelabur

Individu maksima RM1 juta di dalam satu sijil . Syarikat atau perkongsian , tiada had.

Wang pelabur adalah selamat dan dilindungi 100%

Ya. Rekod cemerlang 7 tahun . Mengikut kesemua lunas undang-undang kewangan negara dan antarabangsa.

Kerana perlu mematuhi syarat dan garis panduan yang ditetapkan oleh Bank Negara.

12 bulan minima dan ke atas.

Ya. Pengeluaran akan dikenakan caj 5% dari nilai modal. Selepas 12 bulan , tiada caj.

Dividen diberikan setiap bulan. Ia boleh dikeluarkan pada bila-bila masa tanpa caj.

Tidak . WALLED INVEST merupakan badan swasta.